Skanery 3D coraz częściej znajdują zastosowanie w branży złotniczej i biżuteryjnej. Zastosowań jest wiele, od odtwarzania geometrii już istniejącej biżuterii po digitalizację zabytkowych lub unikatowych wyrobów (np. biżuteria królewska). Do skanowania tak niewielkich obiektów potrzebny jest jednak bardzo precyzyjny skaner.

1. Aby wykonać precyzyjny skan niewielkich przedmiotów należy w pierwszej kolejności skalibrować skaner w odpowiedniej skali. W tym przypadku będą to panele kalibracyjne o wymiarze 30 mm.

0102

2. Następnie należy upewnić się, że wzór rzucany przez projektor jest wyostrzony na skanowanym przedmiocie. W przypadku elementów o niewielkich gabarytach (jak np. biżuteria) każda nieostrość może mieć istotny wpływ na ostateczny efekt skanu.

3. Kolejnym etapem jest dokładne zeskanowanie każdej powierzchni modelu. Im więcej zagłębień i załamań ma nasz przedmiot, tym więcej skanów należy wykonać. PODPOWIEDŹ: W przypadku skanowania pierścionków warto użyć do skanowania stolika obrotowego DAVID TT1. Dzięki niemu będziemy mogli zautomatyzować większą część całego procesu.

03

4. Efektem wstępnego procesu skanowania jest uzyskanie kilku do kilkunastu skanów, z których każdy przedstawia pewną część naszego pierścionka. W tym wypadku są to dwa różne pierścionki:

0405

5. Po zeskanowaniu całego obiektu należy przejść do zakładki „Shape Fusion” aby rozpocząć składanie poszczególnych skanów w jeden, spójny model. W przypadku pierścionków z oczkami jest to ułatwione, gdyż nie są one symetryczne i posiadają charakterystyczne krzywizny, na podstawie których software z łatwością łączy ze sobą poszczególne skany.

0607

6. Ostatnim etapem każdego skanowania jest łączenie poszczególnych skanów do jednolitej bryły. W przypadku niewielkich przedmiotów, po wykonaniu złożenia warto jednak upewnić się, że wszystkie płaszczyzny dokładnie do siebie przylegają. W tym celu wybieramy opcję „Global Fine Registration” znajdującą się w zakładce „Shape Fusion” i wybieramy przycisk „Align Scans”.

08

Po zakończeniu tego etapu należy wybrać opcję scalania skanów. Warto wybrać wysoką rozdzielczość (optymalnie: 1000), aby wszystkie, najmniejsze elementy zostały uwzględnione i zachowane w ich pierwotnym kształcie.

UWAGA: Należy pamiętać, że im wyższa rozdzielczość skanu, tym większy rozmiar pliku STL. Zbyt duże pliki mogą być trudne do późniejszej obróbki, zwłaszcza dla komputerów o małej pamięci obliczeniowej.

7. Efektem naszego scalania jest jednolita bryła. W przypadku pierścionków nie należy używać opcji „close holes”, gdyż może ona nadpisać otwory przeznaczone na osadzanie drogocennych kamieni. Ważne jest, aby na etapie skanowania uchwycić wszystkie płaszczyzny, by software nie musiał ich sztucznie nadpisywać. Efekty zakończonego scalania widzimy poniżej:

0910

Podsumowanie:
Czas skanowani i złożenia dwóch modeli ~ 40-45 minut
Ilość skanów: 40