vacuum casting

Wykonywanie krótkich serii produkcyjnych (od kilkunastu do kilkuset sztuk) dzięki zastosowaniu silikonowych form oraz  żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Dzięki szerokiej gamie żywic możemy symulować różnorodne tworzywa, w tym np. ABS, polipropylen oraz inne. Dzięki zastosowaniu form silikonowych mamy możliwość szybkiego wykonania kilkunastu sztuk modelu o powtarzalnych wymiarach i konkretnych właściwościach fizycznych i chemicznych.

modele imitacyjne, CAD, drukowanie 3d

Dzięki technologii wydruku 3D możemy stworzyć model, który niczym nie różni się od obiektów produkowanych seryjnie. Cały proces bazuje na wizualizacji komputerowej lub na samym pliku CAD oraz na wskazówkach dotyczących kolorystyki obiektu, jego wykończeń itp. Możemy tworzyć obiekty metalizowane, przezroczyste, gumowane, doprowadzone do idealnego połysku lub o powierzchni matowej. Sprostamy wszelkim wymaganiom, stawianym nam przez Klientów. 

Selective Laser Sintering, SLS

Selective Laser Sintering oznacza selektywne spiekanie laserowe. Maszyny bazujące na technologii SLS wytwarzają obiekty dzięki nanoszeniu kolejnych warstw proszku tworzywa sztucznego oraz selektywnemu ich spiekaniu przy pomocy wiązki laserowej. Proces ten najczęściej korzysta z poliamidów (PA11 i PA12) oraz ich mieszanek. Technika wydruku SLS nie potrzebuje struktur podporowych, gdyż niespieczony proszek pełni to zadanie. Dzięki temu metoda ta pozwala tworzyć nawet najbardziej złożone kształty oraz struktury przestrzenne. Minimalna grubość ich ścianek wynosi natomiast nawet poniżej 0,6 mm. Jest to osiągalne dzięki wykorzystaniu trwałych materiałów, jakimi są poliamidy.

drukowanie przestrzenne, drukowanie 3d, wydruk 3d,

Drukowanie przestrzenne pozwala na stworzenie fizycznego obiektu, wyłącznie na podstawie pliku CAD. Drukarki, którymi dysponujemy, pozwalają tworzyć modele z materiałów termoplastycznych. Rapid prototyping pozwala wykorzystać materiał docelowy nawet na wczesnych etapach produkcji. Wytrzymałość, jaką jesteśmy w stanie uzyskać osiąga 75% wytrzymałości detalu wytworzonego metodą wtryskową. Precyzja wydruku wynosi nawet 0,1 mm. Modele możemy poddawać obróbce, takiej jak: wiercenie, szlifowanie, lakierowanie itp.

Wykorzystujemy urządzenia renomowanych producentów, posiadających powtarzalność jakościową oraz wymiarową drukowanych modeli.

Dostępne technologie to: 3SP, FDM, LOM, SLS, DLP, SLA.

skanowanie 3d, skan 3d, skanery 3d

Zeskanuj fizyczny model i przekształć go w cyfrowy plik 3D. Nasza nowoczesna prototypownia proponuje usługi skanu przestrzennego, wykorzystującego najnowsze skanery ręczne firm Handyskan i ARTEQ oraz skanery optyczne firmy DAVID 3D. Dostępne skanery 3D umożliwiają odtworzanie powierzchni oraz pomiarów trójwymiarowych obiektów o różnych gabarytach, dochodzących nawet do kilkunastu metrów.

inżynieria odwrotna, złożenia 3d, projektowanie 3d, CAD, naprawa modeli

Wykonujemy usługi:

  • Inżynierii odwrotnej czyli budowy modeli oraz złożeń 3D na podstawie modeli rzeczywistych, rysunków oraz skanów, itp.;
  • Migracja modeli pomiędzy systemami CAD;
  • Budowa modeli „z historią” (modyfikowalnych w danym systemie) na podstawie modeli „bez historii”;
  • Naprawa modeli uszkodzonych w trakcie importu/eksportu lub migracji pomiędzy systemami.