drukarki 3d, drukarka 3d, SDL, Mcor 300+

Technologia: SDL
Materiał: papier 80 i 160 gr/m2
Dokładność: 0.1 mm

Firma Mcor to wiodący producent drukarek 3D w technologii SDL. Technika ta polega na nakładaniu kolejnych warstw materiału i sklejaniu ich ze sobą. Stworzone w ten sposób modele są wytrzymałe, a sama technologia daje możliwość produkowania w pełni kolorowych modeli ze zwykłego papieru formatu A4. Firma Mcor za podstawowy cel postawiła sobie stworzenie maszyny w pełni ekologicznej i bezpiecznej dla środowiska oraz obsługujących ją osób.

Do budowania modeli wykorzystywane są powszechnie dostępnego papiery biurowe formatu A4. Koszty materiału, a co za tym idzie samego modelu są na tyle niewielkie, że nie musimy w żaden sposób się ograniczać. Kosztem będzie co najwyżej ryza papieru lub dwie. Wszystkie urządzenia firmy Mcor zostały przystosowane do ciągłej pracy w systemie 24/7. Wszelka obsługa została ograniczona do minimum. Maszynę można pozostawić bez nadzoru, gdyż nie posiada żadnych elementów stwarzających potencjalne zagrożenie. Model 300 + pozwala na drukowanie modeli monochromatycznych. Do wydruku kolorowego przystosowany jest natomiast model Mcor Iris.

Specyfikacja techniczna
Materiał: papier 80 i 160 gr/m2
Dokładność: Rozdzielczość: 0.1 mm
Grubość warstwy: 0.1 mm lub 0.19 mm
Wielkość komory roboczej X Y Z: 256 x 169 x 150 mm
Materiał modelowy: papier A4
Skurcz liniowy: Detale nie wykazują skurczu
Oprogramowanie do obsługi drukarki program firmy Mcor
Wymagane warunki: 350 W, 240 V, 50 Hz