SLS, selective laser sintering, technologie 3d

(ang. Selective Laser Sintering) - selektywne spiekanie laserem. Urządzenia SLS tworzą obiekty poprzez nanoszenie kolejnych warstw proszku tworzywa sztucznego, a następnie ich selektywne spiekanie laserem. Podczas tego procesu zwykle używa się poliamidów (PA11 i PA12) oraz ich mieszanin z:

  • mączką szklaną lub aluminiową;
  • dodatkami włókna węglowego;
  • barwnikami.

W branży odlewniczej stosuje się polistyren ze względu na jego niską temperaturę topnienia i niską ilość popiołu po wypaleniu. Dzięki temu przy pomocy technologii SLS można tworzyć bezpośrednio modele do odlewu, techniką modelu traconego. Technologia SLS nie wymaga struktur podporowych, gdyż sam niespieczony proszek spełnia to zadanie. Dzięki temu metodą tą możemy tworzyć nawet najbardziej złożone kształty oraz struktury przestrzenne. Grubość ich ścianek może wynosić nawet poniżej 0,6 mm.